Het coronavirus – Tandartspraktijk Kunst – Middelburg

Het coronavirus

update 14 december 15:05

Het coronavirus

Er is sprake van een pandemie door het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zijn momenteel geopend voor reguliere patiëntenzorg.

We laten echter alleen mensen in de praktijk toe waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak (kosteloos) te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van geur of smaak, benauwdheid of koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen, voor kinderen jonger dan 16 jaar of hulpbehoevenden.
 • Kom niet te vroeg naar de praktijk, dus liefst vlak voorde afgesproken tijd.
 • Desinfecteer uw handen bij de entree en raak daarna niets aan, ook geen mobiele telefoon.
 • Wij waarderen het als u een mondmasker draagt.
  • Mondmasker pas afdoen in de behandelstoel
  • Enkel aan de elastieken vastpakken, niet de binnen/mondzijde aanraken
  • Leg het mondmasker op uw schoot
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Voor de meeste behandelingen dient u de mond gedurende 1 minuut te spoelen met waterstofperoxide 1%.
 • Vervolgafspraken maken we telefonisch.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Bij bezoek aan onze praktijk hanteren we de volgende regels:

 • Geeft u eerlijk antwoord op de vragen van de assistente over (algehele) gezondheid en recente reisverleden.
 • De assistente zal, eventueel in overleg met de tandarts, beoordelen of u op dit moment in aanmerking komt voor behandeling.
 • Kom niet eerder dan op het afgesproken tijdstip om het contact met andere patiënten zo beperkt mogelijk te houden.
 • Tussen afspraken nemen wij extra tijd om de behandelkamer te reinigen en om 1,5m-afstand te waarborgen. Wij kunnen daarom minder patiënten per dag behandelen dan gebruikelijk.
 • De praktijk is niet toegankelijk voor begeleiders. Met uitzondering van kinderen jonger dan 16jr (maximaal één ouder of begeleider, géén broertjes/zusjes).
 • Behandelingen worden waar mogelijk onder rubberdam uitgevoerd.
 • Na de behandeling kunt u niet spoelen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid. Wij houden ons aan de adviezen en richtlijnen van de beroepsvereniging KNMT en het RIVM.

Omdat levering van beschermingsmiddelen (mondkapjes, alcohol) beperkt is, kan het zijn dat uw afspraak voor controle of een niet-spoedeisende behandeling om die reden wordt geannuleerd.

Zie ook: https://www.allesoverhetgebit.nl/nieuws/coronavirus-heb-je-een-afspraak-bij-de-tandarts/