Behandeling – Tandartspraktijk Kunst – Middelburg

Behandeling

Het Periodiek Mond Onderzoek (PMO), voorheen ‘De Controle’

Graag zien we u regelmatig voor een periodiek mond onderzoek. Tijdens dit bezoek worden niet alleen de tanden en kiezen bekeken, maar ook het tandvlees en de slijmvliezen. Het is mogelijk dat er röntgenfoto’s van de kauwvlakken van de kiezen worden gemaakt. Het tijdsinterval wordt individueel bepaald en kan verschillen tussen de 1 en 4 jaar. Ook nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Dit doen we door het geven van advies, het voordoen en/of oefenen van bijv. tandenstokeren of meegeven van plaqueverklikkers (tabletjes die laten zien waar er nog plaque is achtergebleven). De kosten van een controle bedragen daardoor meestal tussen de € 20 (alleen controle) en € 65 (controle, tandsteen verwijderen en röntgenfoto’s).

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • en de kosten van de behandelingen wanneer deze méér dan €150 bedragen.

Vullingen

De meest voorkomende behandeling bij de tandarts is de vulling. Wij spreken zelf liever van een restauratie omdat we een kies niet simpelweg volplempen. Wij streven ernaar een kies zo goed mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijk vorm/anatomie en kleur. Daarvoor gebruiken we verschillende materialen.

Om te beginnen wordt, indien nodig, vóór het slijpen een beschermend schildje tussen de kiezen geplaatst. Zo voorkomen we dat de naburige kies of tand beschadigd raakt tijdens het slijpen. Na het slijpen controleren we met een kleurstof of al het tandbederf is weggehaald. Is de kies schoon dan wordt begonnen met de ‘restauratie’.

Het beschermende schildje wordt verwijderd en er komt nu een ander schildje tussen de kiezen wat de oorspronkelijke vorm van de kies nabootst. Dit schildje wordt vastgezet met een soort tandenstokertje (wig) en een klem. Hierna wordt het glazuur van de kies geëtst en de rest van het tandweefsel behandeld met een primer. Dan kan de lijm (bonding) aangebracht worden die wordt uitgehard met een UV-lamp. Na al deze stappen kan het composiet (witte vulmateriaal) aangebracht worden. Dit gebeurd in verschillende laagjes, eerst een minimaal laagje dunvloeiend materiaal om een goede aansluiting te krijgen en daarna enkele lagen composiet.

Als al het vulmateriaal is aangebracht worden alle hulpmiddelen weer verwijderd en maken we de kies pas met tegenoverstaande kiezen. Ter afsluiting wordt de kies gepolijst zodat deze fijn glad aanvoelt.

Overige behandelingen

Informatie over andere behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 15 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie / Parodontologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.