Betalen – Tandartspraktijk Kunst – Middelburg

Betalen

Heeft u een zorgverzekering bij CZ, Delta Lloyd of Ohra, dan worden de behandelkosten direct in rekening gebracht bij deze zorgverzekeraars, ook als u géén aanvullende verzekering hebt voor tandartskosten. Het bedrag wat de zorgverzekering niet dekt wordt door CZ, Delta Lloyd of Ohra bij u in rekening gebracht.

Heeft u elders een zorgverzekering dan ontvang u altijd de nota thuis.

Per 1 januari 2016 versturen wij de nota niet meer per post, maar per e-mail.

Er zijn diverse redenen waarom wij dit doen:

  • Het is gangbaar geworden om facturen digitaal te versturen.
  • Het is papier- en daarmee milieubesparend.
  • Declareren voor u bij uw zorgverzekeraar verloopt ook digitaal. U kunt de digitale factuur (pdf) op deze manier direct doorsturen, want u hoeft de factuur niet eerst te scannen. Dat scheelt u tijd.

Betalingswijzen

De nota kunt u via overschrijving / per pin /  contant betalen. U dient deze zelf te betalen binnen de vermelde betalingstermijn. Wanneer u een aanvullende zorgverzekering voor de tandarts hebt afgesloten kunt u de nota opsturen naar uw zorgverzekeraar. Deze zal het verzekerde bedrag aan u uitkeren. Kijkt u daarom zelf goed uw polisvoorwaarden na. U hoeft bij een bankoverschrijving enkel het factuurnummer te vermelden, bijv: “20161234”.

Om onnodig papierverbruik en verwarring te voorkomen vragen wij u expliciet uw nota zelf te voldoen. Wanneer u uw zorgverzekeraar de opdracht geeft het bedrag aan de praktijk te betalen wordt óf door uw zorgverzekeraar toch aan u betaalt, óf enkel het verzekerde bedrag aan de praktijk betaalt (een gedeelte dus). U ontvangt vervolgens van ons weer een nieuwe nota/herinnering van het nog openstaande bedrag. Dit geeft ons een hoop werk om uit te zoeken en u dubbel administratiewerk. Dit willen we uiteraard voorkomen.

PIN
Om de service naar u toe te verbeteren kunt u ook gebruik maken van PIN in onze praktijk.

Betalen tijdens avond- en weekenddienst

Wanneer u niet in onze praktijk ingeschreven bent dan dient u na spoedbehandeling de nota direct te voldoen. Dit geschiedt bij voorkeur per PIN-betaling (géén credit card), maar kan ook contant.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Het is nuttig om een berekening te maken wat de jaarlijkse kosten van uw aanvullende tandartsverzekering zijn en wat u jaarlijks verwacht kwijt te zijn aan de tandarts. De aanvullende polissen zijn aanzienlijk in kosten gestegen en de vergoedingen zijn uitgekleed. Als u jaarlijks meer kwijt bent aan verzekeringskosten dan u declareert aan tandartskosten is het wellicht een goed idee over te stappen naar UEZ (Uit Eigen Zak).

Onze praktijk ziet net als vele collega’s in de huidige aanbiedingen door de zorgverzekeraars geen reden om een contract af te sluiten. Dit kan betekenen dat uw verzekeraar u minder uitkeert. Ons advies is om hierover een klacht in te dienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

De controle en behandeling van kinderen (<18jr) vallen onder de basisverzekering en moet ten allen tijde worden vergoed. Indien uw zorgverzekeraar kosten in rekening brengt voor de reguliere behandelingen van uw kinderen (géén orthodontie) adviseren wij u om ten eerste contact op te nemen met uw zorgverzekering, daarna de praktijk en als laatste de NZa.

Graag verwijzen wij u voor verdere informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar vergelijkmondzorg.nl en allesoverhetgebit.nl.

Betalingsherinnering

Wanneer u onverhoopt een nota niet tijdig hebt voldaan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Zorgt u er dan voor dat u de nota zo spoedig mogelijk betaalt om extra kosten te voorkomen. Indien er langdurig of met grote regelmaat openstaande nota’s voorkomen zal u worden verzocht om voortaan direct na behandeling af te rekenen. Dit zal dan voor alle gezinsleden gelden.